Tegels voegen

tegels voegen

Een tegelvoeg met de juiste voegbreedte, -sterkte en -tint biedt praktische en esthetische voordelen. Voegen zijn namelijk erg functioneel. Ze voorkomen beschadiging en scheurvorming van tegels, dragen bij aan de slipweerstand en vangen maatafwijkingen van de tegels op. Bijkomend kan je tijdens het tegels voegen, door te spelen met hun frequentie, kleur en breedte ook het oog plezieren!

Voegsterkte – belang van de juiste mengverhouding van voegmortel

Bij het maken van de voegmortel, is het belangrijk om niet overdadig om te springen met de waterhoeveelheid. Te veel water kan ontmenging induceren, wat de uitharding van de voeg belemmert. Dit werkt krimping, zwakte en verkleuring in de hand. Te weinig water kan dan weer leiden tot stopzetting van het afbindings-/hydratatieproces ten gevolge van wateronttrekking door de omgeving. Deze wateronttrekking treedt sneller op bij smallere voegen. Stopt het hydratatieproces te snel, resulteert dit in een zwakke voeg. Zwakke voegen hebben visuele en praktische nadelen. De juiste mengverhouding is dus erg belangrijk bij tegels voegen.

Voegbreedte en voegkleur

Niet enkel de tegelgrootte, maar ook de voegbreedte en –kleur kunnen een kamer verruimen of versmallen. Voorbeeld: een smalle voeg creëert een visueel grotere ruimte doordat het oppervlak egaler oogt. Een kleine voeg brengt echter ook een nadeel met zich mee, namelijk de nodige precisie bij de voegwerken: onnauwkeurigheden vallen sneller op. Ook het aantal voegen bepaalt de uitstraling van een kamer. Hoe minder, hoe aangenamer voor het oog. De minimale voegbreedte van gerectificeerde wandtegels en vloertegels is respectievelijk 2 mm en 3 mm. Om praktische redenen worden deze minima vaak wat hoger gelegd.

Voegsel is verkrijgbaar in verschillende kleuren. Wens je een homogeen uitzicht? Ga dan voor een voeg die weinig contrasteert met je tegels. Hierdoor lijken je tegels en de ruimte groter.

Tegels met een toegevoegde waarde

Voegen kunnen bijgevolg praktisch erg gunstig zijn en van jouw ruimte een lust voor het oog maken. Voor vragen of aanvullende tips over tegels voegen kan je terecht bij onze medewerkers!